Wrakingsverzoek Viruswaanzin afgewezen

Jeroen Pols: “Teleurgesteld maar toch hoopvol”

Rotterdam – 7 juli 2020 – De rechtbank Den Haag wijst het wrakingsverzoek van Viruswaanzin af.

De wrakingskamer ziet in het eerdere vonnis van rechter Hoekstra-Van Vliet geen aanleiding voor toewijzing van het verzoek.

Ook de houding van de rechter ter zitting van het kort geding op 25 juni biedt volgens de uitspraak geen aanknopingspunt voor een vermoeden van vooringenomenheid. 

Viruswaanzin is teleurgesteld over de afwijzing van het wrakingsverzoek. Deze uitspraak lag volgens Jeroen Pols echter wel in de lijn van de verwachtingen:

“In 2019 waren er 693 wrakingsverzoeken waarvan er twintig toegewezen werden.” Pols vindt het overigens positief dat Hoekstra-Van Vliet persoonlijk verscheen op de wrakingszitting. “

De meeste rechters schrijven een verweerschrift en komen zelf niet. Zij is daar toch maar gaan zitten. Dat toont ruggengraat”, aldus Pols.

Pols denkt dat het wrakingsverzoek desondanks zin heeft gehad. “Inmiddels blijkt dat de Staat de rechtbank misleid heeft tijdens de zitting op 25 juni.

Zij weigerden om te reageren op de vraag hoe gevaarlijk het virus nu eigenlijk is. Dit zou volgens de landsadvocaat pas over een paar maanden te beantwoorden zijn.

Dat vonden wij heel merkwaardig want daar gaat dit kort geding juist over. Tot onze grote verrassing kwam de minister een paar uur na de zitting met een brief naar aanleiding van Kamervragen: het COVID-19-virus is aanzienlijk minder gevaarlijk dan de griepepidemie van 2017-18. Het sterftecijfer van mensen die met het virus geïnfecteerd zijn, was toen 1%.

Bij dit virus ligt het sterftecijfer ruim onder de 1%. Hiermee is ons standpunt bevestigd, namelijk dat COVID-19 geen killervirus is. Deze informatie kan de rechter nog meenemen in het vonnis.

Dit was zonder wrakingsverzoek niet mogelijk was.

Wij zijn dus hoopvol”, aldus Pols.

Viruswaanzin is een beweging van juristen, artsen, wetenschappers en bezorgde burgers die eisen dat alle maatregelen tegen het COVID-19-virus onmiddellijk beëindigd worden en de voorgenomen noodwet definitief van tafel gaat.  

Ook eist de beweging transparantie over het gevoerde beleid. De maatregelen missen volgens Viruswaanzin elke rationaliteit met desastreuze gevolgen voor de samenleving, economie en rechtsstaat. D

e organisatie meent dat er meer dodelijke slachtoffers vallen als direct gevolg van de maatregelen dan door het virus zelf.

Meer lezen:

595042 beslissing wrakingskamer 07-07-2020[9963]

Persbericht wraking

.

.
Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is WhatsApp-Image-2020-07-01-at-11.22.27-400x250-1.jpeg

.

De Duitse Jaap van Dissel en zijn gouden handel

Christan Drosten verdient een vermogen met COVID-19-test

Door Mr. Jeroen Pols

De Duitse Jaap Van Dissel, Christan Drosten, ontwikkelde tijdens werktijd bij zijn werkgever een PCR COVID-19-test. Daarmee was het intellectuele eigendom eigenlijk van het Charité Academisch Medisch Centrum Berlijn.

Drosten bracht zijn werkgever echter nooit op de hoogte en leverde razendsnel de blauwdruk aan de WHO. Bij de ontwikkeling van de test is ook het “kleine” bedrijf TIB Molbiol Syntheselabor GmbH met een jaarlijkse winst van 7,3 miljoen euro betrokken.

Hoewel directeur Olfert Landt zegt geen vriendschap te onderhouden met Drosten, is het duo al 17 jaar steeds de eerste die met een test komt. Zo lukte dit kunstje eerder onder meer bij de vogelgriep, varkensgriep, MERS en ZIKA. De Charité betaalt intussen echter het volle pond voor de test.

Erik R. Fisch en Jens Wernicke publiceerden op de website Rubikon.news een artikel waarin zij zich afvragen welk spel gespeeld wordt tussen Drosten, de Charité en TIB Molbiol.

Zo ontwikkelde Drosten in 2003 op dezelfde wijze de SARS-CoV-testkit die onmiddellijk gepatenteerd werd voor Artus GmbH, een spin-off van zijn toenmalige werkgever Bernhard Nocht-Institut.

Met alle volgende virussen kwamen er razendsnel slimme tests, in 2003: SARS-CoV (2003), vogelgriep (2005), varkensgriep (2009), chikungunya virus (2009), MERS (2012), ZIKA (2016), gele koorts Brazilië (2017) en SARS-CoV 2 (2020).

De samenwerking met Drosten lijkt lucratief te zijn voor TIB. Het bedrijf met 40 werknemers heeft een omzet van 16,5 miljoen euro per jaar en 55 miljoen euro aan reserves.

Voor 2020 wordt gerekend op een veertig keer zo hoge omzet. De schrijvers van het artikel maken zich grote zorgen over deze belangenverstrengeling. Zo zal de onderneming ook profiteren van de te verwachten tweede golf in de herfst.

Ook vragen de schrijvers zich af hoe het mogelijk is dat de Charité eenvoudigweg afziet van honderden miljoenen aan winsten die ingezet hadden kunnen worden voor publieke doeleinden.  

Dit terwijl de Charité al jarenlang met grote tekorten kampt die met overheidsmiddelen aangevuld worden. Het is duidelijk dat bij de coronacrisis grote financiële belangen meespelen.

Overigens is blijkens een publicatie op Eurosurveillance ook Marion Koopmans betrokken bij de ontwikkeling van de test.(1) Zij heeft zitting in het OMT en is daarmee medeverantwoordelijk voor het Nederlandse beleid.

Dat echter de personen die het beleid vormgeven miljoenen verdienen terwijl de samenleving naar de afgrond glijdt, is een nieuw ethisch dieptepunt in deze crisis.

Meer lezen:

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is introduction-to-probability-and-statistics-for-epidemiology_HRP259-400x250-1.jpg

Van Dissel: “COVID-19 ongevaarlijk voor 98% van de mensen”

Gemiddelde leeftijd overledenen boven 80 jaar

Door mr. Jeroen Pols

In de technische briefing die Van Dissel op 25 juni aan de Tweede Kamer gaf, volgt dat 98 procent van de mensen die geïnfecteerd raakt, geen tot nauwelijks ziekteverschijnselen heeft.  Van de duizend mensen die het virus krijgen, belanden 3,5 mensen op de intensive care.

Vrijwel alle overledenen onder de 70 jaar hadden een of meer ernstige onderliggende aandoeningen. Het merendeel had ernstige hartaandoeningen. Met deze cijfers kan het RIVM niet langer volhouden dat COVID-19 gevaarlijker is dan een gemiddelde griepgolf.

Opvallend is dat het RIVM nalaat om het percentage van de geïnfecteerden dat overlijdt te vermelden in de overzichten. Ook tijdens de zitting van het kort geding tegen de Nederlandse Staat afgelopen donderdag weigerde het RIVM pertinent om helderheid te verschaffen.

Op basis van dit gegeven kan namelijk de infection fatality rate (IFR) vastgesteld worden. Dit getal is belangrijk om te bepalen welk gevaar een virus daadwerkelijk vormt.

Jeroen Pols van Viruswaanzin: ‘Ter zitting heb ik aan het RIVM gevraagd waarom COVID-19 op lijst A geplaatst is.

Dit is de gevaarlijkste categorie als ebola, pokken en polio. Mensen die dit soort virussen oplopen hebben een kans (IFR) tussen de 10 tot wel 90 procent om te overlijden. Met de getallen die het RIVM nu vrijgegeven heeft, zal de IFR van COVID-19 rond de 0,1 liggen. Dat ligt in de categorie van griep’, aldus Pols.

Ter zitting weigerde de staat zelfs maar een indicatie te geven hoe gevaarlijk COVID-19 daadwerkelijk is.  Pols: ‘Kennelijk zijn er grote belangen om de gecreëerde mythe van COVID-19 als een gevaarlijk virus koste wat kost in stand te houden.’

De WHO heeft zelfs een protocol opgesteld om te bepalen of iemand met COVID-19 is overleden. Deze definitie is zo ruim gesteld dat patiënten die aan kanker of een hartaanval overlijden, als COVID-19-sterfgevallen geregistreerd worden.

Pols: ’Zelfs met deze opgepompte getallen komt het virus niet verder dan een griepgolf’. Volgens de cijfers van het RIVM zijn er 70 personen overleden zonder onderliggende aandoeningen.

Pols vraagt zich dan ook af hoe lang de overheid en de media nog doorgaan met de onjuiste verhalen over dit virus. ‘Het hele land is met deze angstaanjagerij naar de rand van de afgrond gebracht’, aldus Pols.

 Meer lezen:

COVID-19_WebSite_rapport_dagelijks_20200630_1031

technische_briefing_commissie_vws_25_juni_2020_jaap_van_dissel

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is remkes-volkskrant-nl.png

OMT-advies aanleiding verbod demonstratie

Uitspraak: ‘Hoe groter de groep hoe meer kans op besmetting’

Door mr. Jeroen S. Pols

Zaterdag bevestigde bestuursrechter mr. E.S.G. Jongeneel het verbod van de voor gisteren aangemelde demonstratie in het kort geding tegen de beslissing van de Veiligheidsregio Haaglanden.

 Het verbod is gebaseerd op het kabinetsbeleid waarbij verwezen wordt naar het Outbreak Management Team-advies van 23 juni 2020. Doorslaggevend hierbij is de continuering van de regel om anderhalve meter afstand te bewaren.

“Bij een opkomst van 20 tot 25 duizend bezoekers is dit niet mogelijk op het Malieveld”, aldus de rechter in zijn uitspraak.

Volgens de rechter is er, gelet op het verwachte aantal deelnemers, handhavend optreden van de politie nodig. Ook leent een kort geding zich niet om de wetenschappelijke waarden van de adviezen van het OMT te beoordelen.

De door Viruswaanzin aangehaalde grond dat het coronavirus niet gevaarlijker is dan een gemiddelde griepgolf en de aanwezigheid in Nederland zelfs niet meer vastgesteld kan worden, is evenmin aanleiding om anders te oordelen dan bij het vorige verbod van 19 juni 2020.  

In die beslissing heeft de rechter geoordeeld geen aanleiding te zien om de verwijzing van de Veiligheidsregio naar het COVID-19-virus en de daarbij behorende maatregelen onvoldoende te achten als motivering van het belang van de bescherming van de gezondheid.

Volgens Viruswaanzin is het oordeel van de rechter onbegrijpelijk: ‘De beleidsmakers hoeven alleen nog maar te roepen dat er een virus rondwaart en alle grondrechten zijn verdwenen.

Het is kennelijk aan ons te bewijzen dat er geen ramp plaats vindt. Dat is de omgekeerde wereld. En geen van die rechters die zich afvraagt waar die ramp dan te zien is.’ De uitspraak is hieronder te lezen.

TOEZ. UITSPRAAK VOVO ST. VIRUSWAARHEID.NL SGR 20-4354 (1)

ArabicChinese (Simplified)DutchEnglishFrenchGermanItalianPolishSpanish